کلاس خصوصی

این قبیل کلاس ها ویژه افرادی است که فرصت شرکت در کلاسهای گروهی را ندارند.

تعداد جلسات این کلاس ها بستگی به سطح و نیاز زبان آموز داردو مثلاً دوره ویژه و فوق فشرده IELTS بصورت انفرادی و نیمه گروهی (3 نفره) از مقدمات تا پایان دوره در 80 جلسه 1/5 ساعته قابل اجرا می باشد.

فرم ثبت نام کلاس خصوصی

فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد

مشخصات فردی