فرم اشتراک فصل نامه تلپا

این فصلنامه متعلق به زبانکده ملی ایران می باشد و پیرامون سه محور مدرسین،زبان آموزان و اولیاء مطلب ارائه می نماید.

کلمه تلپا در برگیرنده سه کلمه زیر می باشد.

Teachers-Learners-Parents

این فصلنامه در سراسر کشور بین زبان آموزان،مدرسین و دیگر علاقمندان خانواده بزرگ زبانکده ملی ایران توزیع می شود.

قابل ذکر است فصل نامه مذکور مستقیماً زیر نظر مولایی مدیر عامل زبانکده ملی ایران در سازمان مرکزی فعالیت می نماید.

در همین جا لازم است از کلیه دست اندرکاران فصل نامه تلپا که یک فصل نامه به تمام معنا آموزشی و فرهنگی می باشد تشکر شود.


فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد