آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

 

 

آموزش زبان فرانسه

 

نحوه برگزاری کلاس های آموزش زبان فرانسه

1.     ترمیک عادی (2 جلسه 90 دقیقه ای در طول هفته - روزهای زوج یا فرد).

2.     ترمیک فشرده (4 جلسه 90 دقیقه ای در طول هفته - روزهای زوج یا فرد).

3.     ترمیک آخرهفته (2 جلسه 90 دقیقه ای عصر پنجشنبه و 2 جلسه 90 دقیقه ای صبح جمعه).

4.     دوره های خصوصی با توجه به نیاز و درخواست زبان آموز

 

دوره های زبان فرانسه زبانکده ملی ایران

با توجه به اهمیت تقسیم بندی گروه های سنی و نیاز خاص هر گروه به نوع آموزش اختصاصی، در نظر داریم 5 گروه سنی مختلف را از نظر آموزش از هم تفکیک نماییم.

1.    گروه سنی 3 تا 6 سال

آموزش زبان فرانسه به کودکان   ۳ تا ۶ سال آموزش زبان فرانسه به کودکان ۳ تا ۶ سال بر اساس متد LES PETITS LOUSTICSکه شامل داستان ها و ترانه های کودکانه فرانسوی می باشد تدریس می شود.  در این روش کودکان بدون نیاز به خواندن و نوشتن در محیطی شاد و لذت بخش و با استفاده از از نرم افزار های آموزشی زبان فرانسه  و با کمک شعر، قصه و بازی های فرانسوی، از طریق مهارت شنیداری با زبان فرانسه آشنا می  شوند.

سطح

تعداد جلسات و ساعات دوره

متد

TM-1A

10 جلسه - یکساعت

LES PETITS LOUSTICS 1

TM-1B

10 جلسه - یکساعت

LES PETITS LOUSTICS 1

TM-1C

10 جلسه - یکساعت

LES PETITS LOUSTICS 1

TM-1D

10 جلسه - یکساعت

LES PETITS LOUSTICS 1

TM-1E

10 جلسه - یکساعت

LES PETITS LOUSTICS 1

TM-2A

10 جلسه - یکساعت

LES PETITS LOUSTICS 2

TM-2B

10 جلسه - یکساعت

LES PETITS LOUSTICS 2

TM-2C

10 جلسه - یکساعت

LES PETITS LOUSTICS 2

TM-2D

10 جلسه - یکساعت

LES PETITS LOUSTICS 2

TM-2E

10 جلسه - یکساعت

LES PETITS LOUSTICS 2

 

 

2.    گروه سنی 6 تا 10 سال

آموزش زبان فرانسه به کودکان ۷ تا 10 بر اساس متد LES LOUSTICS  می باشد. متدLES LOUSTICS  در سه جلد از سطح مقدماتی تا پیشرفته تدوین شده است. هر سطح شامل 5 ترم می باشد و هر ترم 12 جلسه 90 دقیقه ای را در بر میگیرد. در پایان این دوره ها کودکان توانایی گذراندن آزمون DELF primرا کسب می کنند. آزمون DELF primیکی از گواهینامه های معتبر کشور فرانسه در سطوح کودکان است و آنها را جهت گذراندن آزمون DELF juniorآماده می کند.

 

سطح

تعداد جلسات

متد

AZ-1A

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 1

AZ-1B

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 1

AZ-1C

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 1

AZ-1D

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 1

AZ-1C

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 1

AZ-2A

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 2

AZ-2B

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 2

AZ-2C

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 2

AZ-2D

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 2

AZ-2E

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 2

AZ-3A

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 3

AZ-3B

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 3

AZ-3C

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 3

AZ-3D

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 3

AZ-3E

12 جلسه- 90 دقیقه

LES LOUSTICS 3

 

 

3.    گروه سنی 10 تا 14 سال

آموزش زبان فرانسه گروه سنی 10 تا 14 سال بر اساس متد Le Magمی باشد. متد Le Magدارای سه جلد  و محتوای درسی آن کاملا متناسب با این رده سنی است و دارای جذابیت های بسیاری است. زبان آموزان این رده سنی می توانند پس از اتمام هر کتاب در آزمون DELF JUNIORشرکت نمایند. متد آموزش زبان فرانسه Le Magهمانند مجله ها نگارش شده است تا لذت یادگیری دو چندان شود.

 

سطح

تعداد جلسات

متد

M-1A

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 1

M-1B

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 1

M-1C

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 1

M-1D

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 1

M-2A

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 2

M-2B

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 2

M-2C

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 2

M-2D

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 2

M-3A

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 3

M-3B

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 3

M-3C

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 3

M-3D

12 جلسه- 90 دقیقه

LE MAG 3

 

 

4.    گروه سنی 14 تا 18 سال

آموزش زبان فرانسه گروه سنی 14 تا 18 سال بر اساس متد Générationمی باشد. متد Générationدارای چهار جلد که دربردارنده چهار A1-A2-B1-B2  سطح زبان از سطح مبتدی تا پیشرفته بر اساس چارچوب مشترک اروپا (CEFR)  می باشد و محتوای درسی آن کاملا متناسب با این رده سنی است و دارای جذابیت های بسیاری است. زبان آموزان این رده سنی می توانند پس از اتمام هر کتاب در آزمون DELFشرکت نمایند.

سطح

تعداد جلسات/ساعت

متد

G-1A

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération A1

G-1B

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération A1

G-1C

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération A1

G-2A

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération A2

G-2B

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération A2

G-2C

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération A2

G-3A

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération B1

G-3B

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération B1

G-3C

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération B1

G-3D

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération B1

G-4A

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération B2

G-4B

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération B2

G-4C

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération B2

G-4D

14 جلسه- 90 دقیقه

Génération B2

 

 

5.    گروه سنی 18 سال به بالا

دوره های آموزش زبان فرانسه بزرگسالان در موسسه زبانکده ملی ایران مختص رده سنی 18سال به بالا بوده و از سطح مبتدی تا پیشرفته بر اساس چارچوب مشترک اروپا (CEFR) در شش سطح زبانی A1-A2-B1-B2-C1-C2با کتابهای Tendancesاز انتشارات CLE Internationalفرانسه در 20 ترم برگزار می گردد. مخاطبین این دوره ها شامل متقاضیان ادامه تحصیل و مهاجرت به کشورهای فرانسه زبان، داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور در حوزه زبان و ادبیات فرانسه، مترجمی زبان فرانسه، آموزش زبان فرانسه، و متخصصان رشته های مختلف که قصد شرکت در دوره های تخصصی بین المللی در خارج از ایران را دارند می باشد.

 

سطح

تعداد جلسات/ساعت

متد

T-1A

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES A1

T-1B

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES A1

T-1C

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES A1

T-1D

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES A1

T-1E

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES A1

T-2A

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES A2

T-2B

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES A2

T-2C

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES A2

T-2D

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES A2

T-2E

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES A2

T-3A

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES B1

T-3B

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES B1

T-3C

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES B1

T-3D

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES B1

T-3E

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES B1

T-4A

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES B2

T-4B

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES B2

T-4C

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES B2

T-4D

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES B2

T-4E

14 جلسه – 90 دقیقه

TENDANCES B2