(دوره TL (Teenager Level

(دوره TL (Teenager Level

اين دوره با پايان سري Big English آغاز مي شود و طبعاً زبان آموزي مي طلبد كه از حداقل دانش دوره JL برخوردار باشد .

فارغ التحصيان دوره JL كه بتوانند از آزمون پيشرفت تحصيلي ) PC نمره بالاي 40 دريافت كنند از دوره Solutions Elementary TL 3  شروع مي كنند در حاليكه آنهايي كه نمره زير 40 بين ) 40 - 30 ( كسب كنند مي بايست از TL1 شروع نمايند .

براي استاندارد سازي كلاس توجه به اين سطح بندي بسيار مهم است و باعث مي شود زبان آموزي كه از سطح علمي لازم برخوردار نيست در دوره هاي بالاتر جاي نگيرد .

از سوي ديگر ممكن است زبان آموزاني جديد از اين دوره به سيستم آموزشي تزريق شوند كه آنها نيز پس از تعيين سطح در اين دوره جاي مي گيرند . بدين ترتيب كه حتماً بايد دانش آموز دوره دوم متوسطه باشند و حداقل به اندازه مبتدي دانش زباني داشته باشند .در غير اين صورت حتماً بايد در دوره اي خصوصي يا نيمه خصوصي آمادگي لازم را پيدا كرده و سپس رسما وارد دوره شوند

 ويژگي خاص كتب اين دوره – Solutions – غناي لغوي و گرامري ، تمرين هاي كاربردي ، توجه خاص به بحث گفتاری و هم چنين مهارتهاي شنيداري و نوشتاري است .درواقع آموزش نكته به نكته اين كتب با يك طرح درس ساده ولي توليد محور ( productive ) زبان آموز را از نظر توانش ارتباطی تقویت خواهد کرد .

اين دوره 19 ترم بطول مي انجامد و زبان آموز فارغ التحصيل حالا به سن 16 تا 17 سالگي رسيده است و از هر نظر آماده ورود به دوره هاي تخصصي آيلتس و تافل مي باشد . بنابراين با آموزش اين دوره بصورت كاربردي و مفيد شروع دوره بعد كار چندان دشواري نخواهد بود .


TL1-TL2→ English Plus Starter
TL3-TL5→ Solutions Elementary
TL6-TL8→ Solutions Pre - Intermediate → Progress Check
TL9-TL11→ Solutions Intermediate
TL12-TL15→ Solutions Upper – Intermediate → Progress Check
TL16- TL19 → Solutions – Advanced → Progress Check