(دوره AL (Advanced Level

žفارغ التحصیلان دوره UIو یا برخی افراد جدید که قبلا کلاس های زبان انگلیسی را گذرانده باشند با تعیین سطح وارد این دوره می شوند .

žزبان آموزان این دوره دارای توانمندی های خاص در صحبت کردن، شنیدن، خواندن و نوشتن در سطح خوب هستند و بصورت آکادمیک با اصول نوشتاری متون آشنا می شوند.