(دوره AI AT (Adults IELTS TOEFL

(دوره AI AT (Adults IELTS TOEFL

اين دوره ويژه بزگسالان، كارمندان، دانشگاهيان، مديران و اقشار مختلف تحصيل كرده جامعه است. اين دوره از سطح كاما مقدماتي شروع شده و تا دوره پيشرفته وسپس، قبولي در آزمون آيلتس و تافل ادامه مييابد . كل اين دوره هجده ترم به طول مي انجامد و هر ترم در دو ماه برنامه ريزي شده است . زبان آموزان پس از تعيين سطح در دوره مناسب قرار ميگيرند و در طول آموزش، كل چهار مهارت بصورت فشرده و علمي در كلاس پوشش داده مي شود. البته دوره قابل کاهش برای داوطلبانی که محدودیت زمانی و حرفه ای دارند، به صورت نیمه خصوصی و خصوصی می باشد.

لازم به ذکر است که در هر آزمون جامع تمام موارد آن سطح مورد آزمون قرار می گیرند تا زبان آموزان دوباره مطالب را مرور کنند و نقاط ضعف و قدرت مربوط به هر مهارت از چهار مهارت به دقت ارزیابی و شناسایی شوند