زبان فرانسه DELF DALF

DELF/DALF

Diploma d´Etudes en Langue Francoise

Diploma Approfondi de Langue Francoise

آزمون حرفه­ ای رسمی زبان فرانسه است که به شما امکان ورود به یک دانشگاه فرانسوی زبان را می­دهد. این آزمون معادل آزمون تافل در زبان انگلیسی می­باشد که هر چهار مهارت زبان (شنیداری، گفتاری، نوشتاری و درک مطلب) را مورد سنجش قرار می­دهد.