دوره دانش آموزی زبان فرانسه

 

دوره های آموزشی دانش آموزی و پیش دبستانی زبان فرانسه

 

ردیف

عنوان دوره

تعداد جلسات

ملاحظات

1

پیش  تابستان

10

60دقیقه

Les petits loustics

1-2

2

دبستان

12

  75 دقیقه

Les loustics

1-2-3

3

دبیرستان1

12

  90دقیقه

Les Amis

1-2-3-4

4

دبیرستان2

14

  90 دقیقه

Génération

5

فقط لغت و واژگان

12

  90دقیقه

Vocabulaire en dialogue

6

فقط گرامر

12

  90 دقیقه

Grammaire en dialogue

7

فقط مکالمه شفاهی

12

90 دقیقه

Expression orale

 
 
 

 مشاهده کلیه دوره های زبان فراسه