دوره بحث آزاد(Free Discussion)

دوره بحث آزاد(Free Discussion)

 

اهداف برگزاری این دوره

اهداف این دوره ها مبتنی بر بحث های متفرقه در زمینه های متفاوت علمی و آموزشی می باشد که با استفاده از لغات مرتبط با تدریس و سوالات متعدد در مورد موضوعات متفاوت بین زبان آموزان ، میزان توانمندی زبان آموزان در استفاده صحیح از جملات انگلیسی به بحث و تبادل نظرکشیده می شود.

هدف از برگزاری این دوره بهبود توانائی های گفتاری زبان آموزان است. در کلاسهای بحث آزاد تاکید بر مهارت Speakingمی باشدو زبان آموزان نسبت به موضوعات مطرح شده در کلاس به اظهار نظر می پردازند. بدین وسیله نه تنها اعتماد به نفس آنها در صحبت کردن به زبان انگلیسی، بلکه مهارت زبان آموزان برای شرکت در مصاحبه های شغلی وتحصیلی بصورت شفاهی و کاربردی تقویت می شود و نیز مشکلات فردی زبان آموزان با تأکید بیشتر بر نکات، ضعف انفرادی آنان برطرف می گردد.

دوره بحث آزاد با روش خاص دراستفاده ازدایرۀ لغات زبان به افزایش سرعت گفتاری زبان آموزان کمک می کند . این دوره به منظور پاسخگویی به نیاز علاقمندانی که قصد تقویت مهارت Speakingو مهارت بحث و سخنرانی (Lecture) خود را دارند برنامه ریزی شده است. بدون شک تقویت مکالمه زبان انگلیسی در کلاسهای بحث آزاد بسیار موثر و مفید است،در این کلاس ها یک زبان آموز با رفتار کلامی و حضور فعال در کلاس و در محیطی دوستانه و طبیعی به یادگیری راههای ارتباط اصولی به بهره وری مطلوب دست می یابد.

زمان بندی تشکیل کلاسهای بحث آزاد زبانکده ملی ایران:

دوره های بحث آزاد به دو نوع در قالب دوره های ترمیک مستقل و یا به موازات و مکمل سایردوره های اصلی اجرا می شود.