آزمون های آزمایشی MOCK

امتحانات انگلیسی کمبریج توسط ESOL(انگلیسی برای فراگیری زبان های دیگر) که بخشی از دانشگاه معروف جهانی کمبریج است با شعار ˝ انگلیسی برای همه ̏ از سال 1913 آغاز به کار کرده و هر ساله با شرکت بیش از 3 میلیون نفر برای تمان سنین کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در 130 کشور دنیا برگزار می گردد.

هدف زبانکده ملی همواره ارتقاء کیفیت آموزشی بوده است لذا از سال 1385 تاکنون به جهت محک و ارزیابی زبان آموزان در سطح بین المللی اقدام به برگزاری آزمون های آزمایشی MOCKدر تهران و شهرستان ها نموده است.

امتحانات کمبریج بر اساس 4 ویژگی مهم و مشخص طراحی شده است:

4. Practicality                    3. Impact                     2. Reliability                1. Validity

 

در این امتحانات مهارت های شنیداری، گفتاری- شنیداری و خواندن مورد سنجش قرار می گیرد و در طراحی این تست ها توجه ویژه ای به نیاز زبان آموزان شده است.

آزمون های کمبریج برای کودکان (YLE)12-7 سال و شامل 2 سطح می باشد:

2. Flyers                             1. Starters

سوالات این امتحانات موضوعات جالب و ساده ای ست که فرزند شما به سادگی درباره ی آنها صحبـتمـــی کند و در برگیرنده ی فعالیت های شاد و لذت بخشی چون رنگ آمیزی، رسم و مکالمه می باشد.

آزمون های کمبریج برای بزرگسالان شامل 2 سطح می باشد:

2. Pet                                       1. Ket

در آزمون Ketشما ثابت می کنید که شما قادر به برقراری ارتباط ساده ی اولیه می باشید.

در امتحانات ket:

-          قادر به فهم و استفاده از عبارت ها و اصطلاحات ساده و ابتدایی می باشید.

-          قادر به معرفی خود و جوابگویی به سوالات خصوصی در مورد خودتان می باشید.

-          قادر به ارتباط با افرادی که زبان انگلیسی را واضح و آرام صحبت می کنند، می باشید.

-          قادر به نوشتن یادداشت و نامه های کوتاه و ساده می باشید.

 

آزمون های کمبریج در Petبرای فراگیرانی است که زبان انگلیسی را برای مقاصد تحصیلی یا موقعیت های شغلی و اجتماعی خود استفاده می کنند.

 

در امتحانات Petشما :

-          قادر به فهم دستورالعمل های آسان یا اطلاعیه های عمومی و آگهی می باشید.

-          قادر به بیان نظرات ساده ی خود پیرامون موضوعات فرهنگی یا کلی می باشید.

-          قادر به فهم مقالات و اطلاعات عادی و روزمره می باشید.

-          قادر به نوشتن نامه یا انشاء در زمینه موضوعات معمولی و کلیشه ای می باشد.