آزمون تافل TOEFL

آزمون تافل : TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

 

تافل یک آزمون جامع زبان انگلیسی است که برای ورود به بیش از 4400 کالج و دانشگاه در ایالات متحده و کانادا، و دیگر بخش های جهان، مورد نیاز می باشد. این آزمون به سه روش کتبی (PBT)، کامپیوتری (CBT) و اينترنتي (IBT) برگزار می شود.

 

آزمون کتبی تافل (PBT):تافل کتبی یک آزمون زمانبندی شده است که از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

 

نوع مهارت

تعداد سؤالات

زمان اختصاصی

1-    شنیداری

50-70 پرسش

50-35 دقیقه

2-    ساختار و نگارش

40 پرسش

25 دقیقه

3-    درک مطلب

50 پرسش

55 دقیقه

 
 

آزمون کامپیوتری تافل (CBT): نسخه کامپیوتری آزمون تافل از بخش های زیر تشکیل شده است:

 

نوع مهارت

تعداد سؤالات

زمان اختصاصی

1-    شنیداری

50-30 پرسش

60-40 دقیقه

2-    ساختار

25-20 پرسش

20-15 دقیقه

3-    درک مطلب

60-44 پرسش

90-70 دقیقه

4-    نوشتاری

1 موضوع

30 دقیقه

 

آزمون اینترنتی تافل (IBT)

 

نسخه اینترنتی تافل از بخش های زیر تشکیل شده است:

 

نوع مهارت

تعداد سؤالات

زمان اختصاصی

1-    شنیداری

51-34 پرسش

90-60 دقیقه

2-    گفتاری

6 موضوع

20 دقیقه

3-    درک مطلب

70-36 پرسش

100-60 دقیقه

4-    نوشتاری

2 موضوع

50 دقیقه