آموزش زبان فرانسه در زبانکده ملی ایران

آموزش زبان فرانسه در زبانکده ملی ایران

 

 

آموزش زبان فرانسه در زبانکده ملی ایران با جدیدترین روش آموزشی زیر نظر دکتر رضایی برگزار می شود.

 

دوره های زبان فرانسه

با توجه به اهمیت تقسیم بندی گروه های سنی و نیاز خاص هر گروه به نوع آموزش اختصاصی، در نظر داریم 5 گروه سنی مختلف را از نظر آموزش از هم تفکیک نماییم.

 

برای مشاهده ادامه اینجا کلیک کنید