آزمون MOCK زمستان 98

آزمون MOCK زمستان 98

 

 

زمان برگزاری آزمون های آمادگی دانشگاه کمبریج (MOCK) زمستان 1398

 

زمان : جمعه 1398/11/25

 

محل برگزاری در تهران : سازمان مرکزی

 

محل برگزاری در شهرستان ها : شعب برگزیده هر شهر