آغاز ثبت نام دوره ۶۳ آیلتس زبانکده ملی ایران

آغاز ثبت نام دوره ۶۳ آیلتس زبانکده ملی ایران

آغاز ثبت نام دوره ۶۳ آیلتس زبانکده ملی ایران

شروع دوره ۵ شنبه ۱۴ آذر

در این دوره بطور ویژه با تکمیوهای یادگیری لغت در الگوهای مربوط آشنا میشوید

یادگیری لغت در الگوهای کاربردی تنها روش مناسب برای درست بکارگیری لغت میباشد .

پس به ما بپیوندید تا شما را در هر سطحی که هستید با این تکنیکها آشنا  کنیم