قطع همکاری با شعبه های مرو دشت،تربت جام و جهرم

قطع همکاری با شعبه های مرو دشت،تربت جام و جهرم

شعبه های مرو دشت ، تربت جام و جهرم به دلیل عدم رعایت قوانین زبانکده ملی ایران از لیست شعب خارج شدند