جلسه هم اندیشی نمایندگی های استان تهران

جلسه هم اندیشی نمایندگی های استان تهران

جلسه  هم اندیشی نمایندگی های استان تهران در روز جمعه مورخه 1402/04/30‌ با حضور مدیر عامل  و معاونت اداری و مدیر واحد ارزشیابی از سازمان مرکزی و مدیران مراکز نمایندگی های استان تهران به میزبانی نمایندگی شهرستان رباط کریم ( سرکار خانم‌ سلمانی ) برگزار گردید .
در جلسه مدیران مراکز استان تهران به تشریح فعالیت ها و  ارائه خلاقیت ها و بررسی برخی مشکلات  پرداختند و توسط مدیر عامل راه کارهایی  ارائه شد .
 جلسه راس ساعت  ۹/۳۰ آغاز و در ساعت ۱۳ پایان یافت .
قابل ذکر است مدیران مراکز منطقه ۱۷ تهران سرکار خانم حق وردی غیبت موجه و مرکز پاکدشت غیبت غیرموجه  داشتند .