دوره‌های خصوصی زبانکده ملی ایران

دوره‌های خصوصی زبانکده ملی ایران

در دوره‌های خصوصی زبانکده ملی ایران با برنامه ریزی تخصصی و دقیق نیاز‌های مطالعاتی زبان آموزان

با توجه به مهارت یادگیری ایشان سنجیده ومناسب‌ترین روش تدریس در نظر گرفته خواهد شد.

از سایر مزایای انتخاب پکیج‌های تخصصی، برگزاری جلسات آنلاین و همچنین تشکیل جلساتی در محیط‌های آموزشی خارج از فضای کلاس  می‌باشد.