اطلاعیه مهم تعطیلی 6 تا 9 اسفند 98

اطلاعیه مهم تعطیلی 6 تا 9 اسفند 98

 

 

 

 

 

در راستاي دستوالعمل آموزش و پرورش

كلاسهاي شعب پسرانه و دخترانه آزادی

از 6 تا 9 اسفند تعطيل است

زبانكده ملی ايران