کارگاه روش تدریس تبریز

کارگاه روش تدریس تبریز

کارگاه روش تدرس تبریز-بهمن97

 

               از خداوند  منان شکرگذاریم که باز هم فرصتی عنایت کرد تا در 25 بهمن 97 برگ زرین دیگری به کارنامه درخشان آموزشی   زبانکده ملی ایران  بیفزایم و گامی دیگر در جهت کیفیت بخشی به رسالت اصلی  سازمانی مان که ارائه ی خدمات با کیفیت و رعایت عدالت آموزشی در سراسر کشور است را برداریم.

 

کارگاه  روش های نوین تدریس با حضور بیشتر از 30مدرس شعبات آذربایجان شرقی و غربی و به میزانی شعبه مرکزی تبریز برگزار شد.

 

مدرسین کارگاه:

جناب آقای دکتر مولانا میری(معاونت آموزشی سازمان ) 

 

 

استاد محمود صلاح زاده (پشتیبان آموزشی شعب وعضو هیئت علمی سازمان)

 

در ابتدا مباحث تئوری را به صورت موجز تشریح و سپس آنها را به صورت عملی اجرا کردند تا شرکت کنندگان به صورت عینی فعالیت های نوین را مشاهده کنند .

در ادامه شرکت کنندگان در قالب گروه های 6 نفره با کمک مدرسین برای هرکدام از مهارت های  بحث شده طرح درس نوشتند و آن را اجرا کردند  تا  با ارائه بازخوردهای سازنده ی مثبت و ارائه پیشنهادات به شرکت کنندگان کمک کنند تا توانایی تدریس عملی شان را ارتقا ببخشند.

شعبات شرکت کننده در این کارگاه تبریز ،ارومیه، سهند، ملکان و جلفا بودند که خوشنودی و رضایت قابل توجهی از سطح کیفی کارگاه داشتند و مراتب تقدیر خود را ز مدرسین دوره و همچنین شعبه تبریز بخاطر میزبانی شایسته اش بعمل آوردند.

 

 

برای دیدن بیشتر عکس ها کلیک کنید

http://www.inli.ir/portal/gallery/46/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-97