کارگاه رفتار سازمانی1

کارگاه رفتار سازمانی1

 

کارگاه رفتار سازمانی (1)

مکان : دانشگاه تهران

 

 با همت معاونت آموزشی و اداری سازمان مرکزی زبانکده ملّی ایران و همکاری مدیران شعب تهران ، کارگاه رفتار سازمانی یک روزه ویژه  مسئولین ثبت نام وکارشناسان آموزشی شعب استان  تهران و البرز در محل دانشگاه تهران برگزار شد .

جناب آقای مولایی مدیر عامل زبانکده ملی ایران

 

 

جناب آقای دکتر میری معاونت آموزشی

 

 

جناب آقای سخایی مدیر واحد بازدید

 

 

مدیرشعبه حکیمیه جناب آقای یوسف نیا

 

مدیر شعبه سروآزاد جناب آقای سبحانی راد

 

برای دیدن بیشتر عکس ها کلیک کنید