قطع همکاری با شعبه آذر شهر

قطع همکاری با شعبه آذر شهر

شعبه آذرشهر در استان آذربایجان شرقی به دلیل عدم رعایت قوانین زبانکده ملی ایران از لیست شعب خارج شد