دوره تربیت مدرس ایلتس-23 و24 ابان

دوره تربیت مدرس ایلتس-23 و24 ابان

دوره تربیت مدرس آیلتس که در 23 و 24 آبان با حضور اساتید دانشگاه های تهران ، دکتر خداپرست و دکتر میری در زبانکده ملی ایران برگزار می شود.