کارگاه روش تدریس آیلتس توسط دکتر خداپرست و دکتر میری

کارگاه روش تدریس آیلتس توسط دکتر خداپرست و دکتر میری

کارگاه روش تدریس آیلتس توسط دکتر خداپرست و دکتر میری مهر 97 در زبانکده ملی ایران برگزار شد . ای کارگاه طی دو رو در روزهای 5و6 مهر برگزار گردید.

در پایان به کسانی که در این کارگاه آموزشی شرکت کردند مدارک معتبری ارائه شد.

برای مشاهده عکس ها و توضیحال روی عکس زیر کلیک کنید.