شروع دوره های پاییز مکالمه و آیلتس

شروع دوره های پاییز مکالمه و آیلتس

شروع ترم ها از 1 آذرمی باشد.

زمان برگزاری کلاس ها  پنج شنبه و جمعه می باشد ترم ها 2 ماهه می باشد.زبان آموزان یک روز در هفته کلاس دارند و کلاس ها 4 ساعته می باشد.

کلاس های هر ترم 17جلسه ای می باشند .زبان آموزان می توانند از 2 جلسه آنلاین در طول هفته نیز بهرمند شوند.

برای مشخص شدن روز و ساعت دقیق کلاس ها باید حضوری برای آزمون تعیین سطح  به 

شعبه پسرانه واقع در تقاطع نواب، به سمت میدان جمهوری، پلاک 680

021-66438100

 شعبه دخترانه واقع در خیابان آزادی ،روبروی متر شادمان ،نبش کوچه زمانی

66006358 _ 021

با تعیین وقت قبلی مراجعه کنند.